MYHRESKATTEHOTELL - MED FOKUS PÅ DEN ENKELTE KATT
NETTBESTILLING
Da vi i det siste har hatt problemer med nettbestilling via vistaprint, vil det være fint hvis du/dere sender bestillingen på basneskattehotell@gmail.com

Mailen skal indeholde følgende: 
-Skriv om dere er nye kunder eller har vært hos oss før
-Ankomstdato/reisedato
-ønske om type rom
-Kattens navn
-kjønn
-rase
-sterelisert/kastert eller fertil?
-spesielle behov som feks medisinering
 
Medisinering 30 kr pr gang 
 Website Builder drives av  Vistaprint